077-6048341   
 

תקנות בנק ישראל


בדף זה, נציין מספר מצומצם מהוראות בנק ישראל ו/או המפקח על הבנקים.

 - הוראת הנגיד מאפריל 2011 – "תאגיד בנקאי יאשר הלוואה רק אם היחס בין חלק ההלוואה לריבית משתנה לבין סך ההלוואה אינו עולה על 33%".

לעניין הוראה זו, מסלול משתנה הינו מסלול שתדירות שינוי הריבית בו היא עד חמש שנים. המסלולים המוגבלים לעד שליש מסך ההלוואה הינם: פריים, מסלולי המט"ח וכל הלוואה שתדירות שינוי הריבית בה היא נמוכה מחמש שנים.

המשמעות של הוראה זו, שבכל הלוואה מותר ללווה לקבל עד שליש מההלוואה במסלול משתנה.
בנוסף לתקנה זו, כעבור מספר חודשים, יצאה תקנה נוספת אשר מחייבת את הלקוח לקחת לפחות שליש מסך ההלוואה במסלול בריבית קבועה.

 - הוראת הנגיד מנובמבר 2012 – הגבלת אחוזי המימון:
  •  בעסקת רכישה בה הלווים רוכשים את דירתם היחידה, אחוז המימון המקסימלי בעסקה לא יעלה על 75% מערך הנכס על פי חוזה רכישה או השמאות – הנמוך מבניהם.
  •  בעסקת רכישה בה הלווים רוכשים דירה חליפית (יש להם דירה קיימת והם קונים דירה חדשה, והם מתחייבים למכור את הדירה הקיימת) אחוז המימון המקסימלי יהיה עד 70%.
  •  בעסקת רכישה בה הלווים רוכשים דירה להשקעה (לא דירה יחידה ולא דירה חליפית) אחוז המימון המקסימלי יהיה עד 50%.
  •   בעסקת מחזור משכנתא, לווים שממחזרים הלוואה קיימת יכולים לקבל עד 70% מימון במחזור (לווה שממחזר הלוואה שהסכום שלה עולה על 70% מימון משווי הנכס, יכול הבנק לדרוש כתנאי לביצוע המחזור פירעון חלקי של המשכנתא על מנת להקטין אחוז מימון ל-70%. לרוב, לא עולה דרישה זו כי ערך הנכס בשמאות החדשה שהלווה יעשה בדרך כלל יהיה גבוה יותר מערך הנכס בשמאות הקודמת.
  •  בעסקת משכנתא לכל מטרה, אם הלווה רוצה לקבל הלוואה נוספת על נכס קיים שמטרתה אינה רכישת נכס למגורים, אחוז המימון המקסימלי יהיה עד 50% כי רואים אותו כמשקיע.
  • בעסקת שיפוץ דירה, בהלוואה שנלקחת לצורכי שיפוץ הנכס אחוז המימון המקסימלי יכול להגיע ל-70% מערך הכנס על פי שמאות, אך לרוב הבנקים לא נוהגים להעמיד הלוואה לשיפוץ בסכום שיעבור 60% מימון.
* ברגע שלווה נופל בגדר ההנחיה "משקיע" כנגד כל נכס, הוא יכול להיות ממונף עד 50% מימון. כלומר, ההגדרה "משקיע" מגבילה אותו לשיעור מימון של עד 50%, גם על הבית הקיים (החריג הוא מחזור משכנתא קיימת).
 

לקבלת ייעוץ שלח/י פרטים עכשיו


2all - בניית אתרי אינטרנט